Kategorier
Advokat

Skaffa advokathjälp vid bedrägeri

Att bli anklagad för bedrägeri är mycket olustigt. Det är inte bara en attack mot ens ekonomiska tillhörigheter utan också på ens person. Dock är det så att många av misstag begår bedrägeri liknande brott. När det kommer till bedrägeri är det dock viktigt att det finns ett uppsåt och en målinriktad medvetenhet av ens förfarande för att kunna bli dömd. Om du blir anklagad för bedrägeri skall du begära en offentlig försvarare. Du behöver inte acceptera den som du blir tilldelad utan kan själv välja vem du vill ha med dig genom målet. Läs mer om advokathjälp vid bedrägeri

Viktigt med bra advokat

När det kommer till bedrägeri så är straffen relativt hårda med tanke på att man oftast inte tillfogat någon en ren fysisk skada. Det högsta straffet för bedrägeri är 2 år, för grovt bedrägeri är det 6 år. Misshandel har ungefär samma typ av straffskala.

Eftersom det finns en risk att bli dömd till fängelse eller dryga böter bör man ta åtalet på största allvar och försöka få den bästa försvararen möjligt. Det är bra att försöka hitta en advokat som har tidigare erfarenhet av att arbeta med bedrägeri anklagelser.

Advokaten eller juristen som du väljer som försvarare kan sitta med dig på förhör och ge dig bra rådgivning genom hela processen.

Bedrägeri är ett vanligt brott

De brotten som anmäls i störst utsträckning är skadegörelse tätt följt av bedrägeri och inbrott. Det är lätt att förstå ett bedrägeri är ett vanligt brott eftersom det är relativt enkelt att genomföra om man vill. Exempelvis är det ett brott att anmäla vård av barn och sedan arbeta som vanligt. Annonsbedrägeri är ett vanligt brott som i vissa handlar om missar i kommunikationen mellan säljare och köpare. I de flesta fall handlar det om att ena parten kanske varit slarvig men egentligen inte haft uppsåt till ett egentligt bedrägeri.

Kategorier
Allmänt

Få ditt arbetstillstånd med kortare väntetid

Ska du ansöka om arbetstillstånd men vet inte riktigt var du ska börja? Första steget är att ta kontakt med jurist som hjälper dig med en ansökan om tillstånd.

Detta kan kännas som ett stort frågetecken för den som inte har kunskap om det. Det finns vissa tillfällen i Sverige då du behöver ha ett arbetstillstånd. Det gäller för de som kommer från utanför EU men vill jobba i Sverige. Det är inte bara att åka hit och börja jobba, utan först behöver du skaffa ett arbetstillstånd.

Det låter ganska enkelt, men riktigt så enkelt är det inte. Arbetstillståndet är något Migrationsverket delar ut och det kan ta upp emot ett år innan du får det. Tar du däremot hjälp av en godkänd jurist som arbetar med detta, så kan du få ett beslut på bara några veckor.

Varför behövs det hjälp med arbetstillstånd?

Reglerna inom arbetstillstånd kan förändras med tiden, detta kan vara svårt för en enskild person som inte är insatt i området att ha koll på. Tar du hjälp med arbetstillstånd så har juristerna full koll på vad som krävs just för tillfället, vilket gör att processen blir enklare.

För att kunna ansöka om ett arbetstillstånd i Sverige, så behöver du redan ha ett jobberbjudande från Sverige. Det måste gå rätt till för att varken du eller arbetsgivaren ska göra något fel. Med en kunnig jurist vid din sida så är den risken väldigt liten. Dessutom ökar chanserna för dig att få ett positivt besked.

Kategorier
Brottmål

Offentlig försvarare – ring advokat så fort misstanke om brott uppstått

Offentlig försvarare är gratis för den som åtalas men frias. Du har allt att vinna på att kontakta en advokat så fort du vet att du är misstänkt för brott.

Att vara misstänkt för ett brott kan vara en skrämmande situation att befinna sig i. Detta gäller oavsett om du sitter häktad eller befinner dig på fri fot i väntan på rättegång. Det kan till och med finnas en oro för om du kommer få vara med om en rättssäker process eller inte.

Att allt går rätt till borde vara en självklarhet i ett demokratiskt land och säker rättsstat som Sverige. Men det innebär inte att du som är misstänkt för ett brott kommer klara av rättsprocessen helt på egen hand, utan någon som för din talan. Som misstänkt brottsling har du alltid rätt till en offentlig försvarare.

Offentlig försvarare gratis för den som frias vid rättegång

Du kan ta kontakt med en offentlig försvarare i Göteborg så fort du förstår att det väckts misstankar om att du varit inblandad i brottslighet. Du behöver alltså inte vänta till ett officiellt åtal eller rättegång för att ta kontakt med en jurist för samtal inom ramen för offentligt försvar.

Ju tidigare du tar kontakt med en advokat, desto större chanser har denna advokat att sätta sig in i dina omständigheter och arbeta fram ett så bra försvar som möjligt. En advokat kan även hjälpa dig i dina kontakter med polisen. Om åtalet leder till en friande dom står staten för alla kostnader för din offentliga försvarare.

Kategorier
Advokat

Misstanke om våldtäkt i Göteborg

Våldtäkt är ett område som är mycket allvarligt, men som inte alltid är lätt att specificera och bevisa. Därför finns advokater i Göteborg till hjälp.

Brott är sällan svart eller vitt, och så är det även när det handlar om en våldtäkt. Det händer ofta att offret inte ens själv vet om att man varit med om något som faller under rubriken våldtäkt. Speciellt när det sker i nära relationer, som mellan ett kärlekspar. Eller om offret är så pass ungt att man kanske inte vet var gränsen för sexuella handlingar går.

Men tyvärr är det inte enbart som offer som man kan ha svårighet med definitionen. Det händer att anklagade visar sig vara oskyldiga till det som de anklagats för, och att den som anklagar har tagit fel på person. Eller att man har någon baktanke med anklagelsen.

Våldtäkt med rättslig efterföljd i Göteborg

Det är mycket viktigt att man gör en polisanmälan, om man har en misstanke om våldtäkt. Då kan polisen agera för att direkt anhålla den som man misstänker har utfört våldtäkten. Men som misstänkt för våldtäkt i Göteborg har man också en rätt till rättsligt stöd av en advokat. Därför bör man kontakta en advokat om man blir anhållen.

Vid en våldtäkt har båda parter, såväl offer som misstänkt förövare, varsin advokat till sin hjälp. Det handlar om att man ska kunna förmedla allt som är av vikt för rättens bedömning, samt att man ska kunna få en tolkning av allt som sker.

Kategorier
Advokat

En LVU advokat hjälper dig när ditt barn blir omhändertaget

Om du har fått ditt barn omhändertaget av socialtjänsten behöver du inte vara ensam. Du har rätt att anlita en LVU advokat som hjälper dig i Förvaltningsrätten.

När socialtjänsten gjort en utredning och kommit fram till att det finns grunder att ansöka om tvångsvård enligt LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, startar en process om är reglerad i lagen.

Processen innebär att socialnämnden ansöker om LVU avseende barnet hos Förvaltningsrätten. Om barnet bedöms fara akut illa kan ett omedelbart LVU göras som innebär att barnet hämtas samma dag och placeras i ett jourhem eller HVB-hem.

En LVU advokat för din talan i Förvaltningsrätten

När ansökan från socialnämnden kommit in till Förvaltningsrätten blir det alltid en förhandling där alla parter hörs. LVU-advokaten har då gått igenom utredningen och alla handlingar i ärendet och är väl insatt i situationen. LVU-advokaten kommer under förhandlingen att framföra ditt ställningstagande till tvångsvården. Vidare kommer LVU-advokaten att ta upp olika saker i utredningen som hen anser till exempel vara felaktiga.

I LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, finns det även reglerat att barnet har rätt till sin egen LVU-advokat. Det innebär att barnets intresse tillvaratas av en annan advokat än den du har. Det är inte ovanligt att barnets advokat har en annan uppfattning än förälderns. När det handlar om barnmisshandel, bristande omsorg, vanvård och föräldrars missbruk eller psykiska ohälsa är det av största vikt att barnets behov kommer först.

Kategorier
Vårdnad

Få hjälp med bodelning

Vad betyder den juridiska termen bodelning? Det handlar om att egendom ska fördelas rättvist och lagligt mellan berörda vid en separation eller skilsmässa.

När man inte vill bekymra sig om världsliga ting då man är i början av ett förhållande bör man heller inte skaffa en enda pryl tillsammans. Ännu mindre fast egendom som hus eller liknande. Det är en tuff lärdom för många att även de bästa äktenskap eller partnerskap kan gå i kras med vådliga konsekvenser efter ett antal år.

När dagen kommer då man väljer att separera kan det vara oerhört svårt att få till en rimlig fördelning. Hur många har kvitton och papper som dokumenterar vem som äger eller köpt vad? Och spelar det någon roll vem som står på kvittot när egendomen är avsedd för båda parterna?

En bodelning enligt lagens bokstav

Samma regler gäller inte för personer som är gifta och personer som är sambor och det är viktigt att ta reda på vad det skulle innebära i ens eget speciella fall. Vill båda parter att viss egendom inte ska räknas in i det gemensamma kan man ordna ett äktenskapsförord. Att konsultera en erfaren advokat från början kan göra att många bekymmer undviks senare.

Tyvärr är det inte helt ovanligt i den emotionellt laddade situation som en separation ändå är för många att någon av parterna försöker undanhålla information. Man kan till exempel ha köpt dyrare varor som en bil eller en fastighet utan att informera partnern. Enklast och mest rättvist blir en bodelning då en jurist får ta hand om saken.

Kategorier
Fastighet

En fastighetsjurist i Stockholm är till för alla

En fastighetsjurist i Stockholm har en viktig funktion för att alla de som står i någon form av bryderi skall kunna få den hjälp de behöver i vardagen.

En jurist med inriktning på fastigheter kan vara till god hjälp i oändligt många ärenden som rör just fastigheter. Det kan handla om juridik i samband med köp eller försäljning av en fastighet. Det finns andra sammanhang där kan det vara frågor som handlar om miljö och entreprenad.

Utöver dessa frågor kan det finnas frågetecken angående fastighetsjuridik som rör bostadsrätter och hyresrätter. Enklare saker som hyra och nivån på den ska stämma med lagar och regler. Även när man planerar inför ett större bygge finns det många lagar att ta hänsyn till.

Fastighetsjurist i Stockholm – en hjälp i vardagen

En fastighetsjurist kan hjälpa dig med alla de situationer du ställs inför. Det är skönt och tryggt att kunna vända sig till någon när alla juridiska frågor kommer upp. Det finns den typen av frågor som kan vara i det närmaste omöjliga att svara på då man inte vet vad det rör sig om.

När du anlitar en fastighetsjurist har du en möjlighet att få hjälp med allt detta som dyker upp. Enklare frågor reds ut snabbt och de lite svårare tas om hand så att allt löser sig till det bästa. På så sätt kan du känna trygghet i det du företar dig. Någon med erfarenhet finns där för dig när du behöver det.

Kategorier
Brottmål

Narkotikabrott en allvarlig anklagelse

Straffsatsen räknas på mängden droger man ertappats med. Har man för eget bruk men säljer för att finansiera sina behov är det ett allvarligt narkotikabrott.

Maria började bli orolig för sonen Micke. Han var ute hela nätterna och sov hela dagarna. Förr brukade han berätta vad han gjort, nu grymtade han bara när hon frågade. Sen gick han in på sitt rum och stängde dörren. Flera gånger hade han luktat konstigt, och vid frågan om han rökt fick hon som vanligt inget svar.

Lukten var länge sedan, istället hade hon nu flera gånger ertappat honom med att skolka. Vid ett tillfälle hade en lärare ringt och frågat hur han hade det hemma. Pinsamt tyckte hon. Mickes pappa visste inte allt, men det var bara en tidsfråga. Det var illa om Micke gjorde något brottsligt, men värre om han gjorde sig själv illa.

Sonen anklagades för narkotikabrott

Så en dag hände det Maria fasat för. Ett telefonsamtal från polisen som berättat att de hade hennes son i förvar. Hon ringde en advokat för att få veta mer om hur reglerna var vid narkotikabrott. Rädd för att sonen skulle få fängelse. Han lugnade henne med att det inte skulle ske då Micke bara var femton år.

Advokaten anlitades för att hjälpa till under hela processen. Vilket var ett stöd för Marie men även för Micke som var djupt ångerfull. Det verkade inte som om det gått så långt att han sålde själv, vilket hon var glad för. Med den duktiga advokatens hjälp fick Micke endast böter. Men den jobbiga händelsen hade förhoppningsvis gett Micke en tankeställare.

Kategorier
Vårdnad

Inte alltid lätt att få ensam vårdnad

Grundregeln är att föräldrar ska ha gemensam vårdnad om barnen. Det behövs särskilda skäl för att bevilja ensam vårdnad. Man kan dock själv avtala om det.

Jenny såg ingen annan råd än att vända sig till en advokat. En vårdnadstvist var nämligen under uppsegling. Som det var nu var så hade hon och hennes exman delad vårdnad om de båda barnen. Det fungerade dock väldigt dåligt. Jenny önskade att hon istället hade haft ensam vårdnad om barnen.

Den första tiden efter separationen hade det fungerat ganska bra. Mats hade ansträngt sig att vara delaktig i vårdnaden. Det handlade inte bara om vem barnen bodde hos. Som vårdnadshavare skulle man även fatta viktiga beslut rörande barnen. Yngste sonen hade till exempel genomgått en operation och inför den hade hon och Mats kunnat diskutera alternativen på ett bra sätt.

Avtal om ensam vårdnad kan göras

På senare tid hade situationen dock ändrats helt. Mats kunde till och med glömma när det var dags för honom att ha barnen. Han hade dessutom varit helt ointresserad när Jenny hade diskuterat eventuellt byte av skola med honom. Han hade en ny sambo och ett nytt barn på väg. Nu verkade han helt ha slutat bry sig om sina äldre barn.

Advokaten förklarade att huvudregeln är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad. Det krävs mer än bara ointresse från ena förälderns sida, för att den andre ska bli beviljad ensam vårdnad i domstol. Dock fanns en annan lösning. Om Mats var med på det så kunde de skriva ett avtal om ensam vårdnad till Jennys fördel. Jenny tackade för tipset. Hon skulle genast ta upp saken med exmaken. Det skulle nog inte bli svårt att övertala honom.

Kategorier
Allmänt

Vad innebär en kurs i arbetsrätt?

Att gå en kurs i arbetsrätt kan vara nyttigt för många människor. Den lär dig vad lagen säger och hur den är reglerad när det kommer till ett förhållande mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Det kan vara mycket som behöver regleras mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Det kan skifta väldigt beroende på om det handlar om ett stort eller mycket litet företag. Men det finns en lagstadgad del som alltid bör gälla. Allt du behöver veta om den får du möjlighet att lära dig om du går en kurs i arbetsrätt. Först och främst kan det vara nödvändigt för alla som sysslar med HR att ha denna information kontinuerligt uppdaterad. De är ju de personer som ska hålla koll på allt som gäller personal och företagsledning inom det område de är verksamma i. Kanske behöver de ha full koll på vad alla som arbetar i företaget sysslar med och kanske har de andra personer som är med och styr och ställer i hur allt ska skötas.

Kurs i arbetsrätt tar upp fem modeller

För att du ska kunna få ett hum av vad en kurs i arbetsrätt innebär kommer här en liten blänkare. Det kan vara bra att veta att det finns fem modeller av arbetsrätt. Den amerikanske modellen, den europeiska modellen, den kontinentala modellen och den nordiska modellen. Sedan finns även den anglosaxiska modellen. Det gäller alltså att kunna veta skillnaden mellan de olika modellerna. Speciellt om du arbetar i ett företag som har att göra med utländska bolag.