Kategorier
Vårdnad

Bor du i Dalarna kan du få hjälp vid en vårdnadstvist

Det är svårt att separera eller skilja sig. Det är inte heller roligt att behöva slåss om vem som ska ha vårdnaden om ett litet eller stort barn. Du kan få hjälp med vårdnadstvist i Dalarna.

Om du skulle vara i en situation att du behöver ta till rättshjälp får att få vårdnaden om ditt barn så vänder du dig med fördel till en advokat som sysslar med familjerätt. De har koll på läget och vet vad de sysslar med. Här kan du få hjälp och stöd genom hela den svåra situationen du befinner dig i. När det handlar om familjer som splittras är det nästan alltid svårt för alla de inblandade.

Det finns alltid jobb för dig som vill arbeta med vårdnadstvist och familjerätt

Om du valt att specialisera dig på familjerätt är det en hel del saker du kan komma i kontakt med. Det kan självklart röra sig just om vårdnadstvister, men det kan även handla om alla saker runt omkring det ärendet. En sak föräldrarna träter om kan vara vem av dem barnet ska bo hos. En annan kan vara själva vårdnaden.

Det är ibland så att man beslutar sig för att ha gemensam vårdnad och i en del fall när det är så infekterat att barnet kommer till skada kan det istället handla om ensam vårdnad. Det betyder i princip att det bara är den ena föräldern som tar alla viktiga beslut som gäller barnets väl och ve. Läs mer om vårdnadstvist på denna sajt: vårdnadstvistdalarna.se

Kategorier
Advokat

Hitta rätt advokat och advokatbyrå

Att hitta rätt advokat är inte alltid så lätt. Men de flesta advokatbyråer har en bra hemsida där man kan hitta användbar information om deras advokater och deras specialkunskaper.

Juridik är ett omfattande och komplicerat ämne och det är omöjligt för en advokat att vara väl insatt i alla rättsområden. Därför är de flesta advokater specialiserade på endast ett område. Exempel på olika rättsområden är familjerätt, migrationsrätt, fastighetsrätt och brottmål. Men även dessa områden är stora vilket gör att det också finns advokater som bara företräder klienter inom vissa brottmål, som exempelvis narkotikabrott, hedersbrott, våldsbrott, ekobrott etc. Behöver man juridisk hjälp är det därför viktigt att man vänder sig till en advokat med rätt specialkunskaper.

Det händer att advokatbyråer säger nej

De flesta advokater är anslutna till en advokatbyrå och på byråns hemsida brukar man kunna hitta vilka rättsområden de arbetar med. Man brukar även kunna hitta information om erfarenhet och hur många år i yrket advokaterna har, men också annat som kan vara användbart för någon som behöver juridisk hjälp. Att ringa upp en advokatbyrå för en konsultation kostar ingenting. Vid den första kontakten brukar man få beskriva vad man behöver hjälp med. Därefter fattar advokaten och advokatbyrån beslut om de kan åta sig uppdraget. Det händer att advokatbyråer tackar nej. Ofta beror det på att de inte har de kunskaper som krävs. Men det kan också bero på att de redan är uppbokade på flera klienter och känner att de inte har den tid som målet kräver.

Kategorier
Vårdnad

Stöd vid vårdnadstvist i Stockholm

När man försökt men ser att det inte går att lösa de dagliga besluten om barnen tillsammans med den andra föräldern kanske det är dags att söka hjälp för att starta en vårdnadstvist i Stockholm.

När man efter en separation inte kan komma överens om de beslut som gäller barnens vardag så är det dags att söka juridisk hjälp. Naturligtvis försöker man först på andra sätt som med samtal och stöd från familjerätten. Om det inte räcker så behövs det ett juridiskt beslut.

För att få ett juridiskt beslut krävs en rättegång som avslutas med en dom. Den domen måste alla sedan rätta sig efter. Men för att påbörja en vårdnadstvist så behöver man ett juridiskt ombud som kan hjälpa till att lämna in en stämningsansökan.

Det första man behöver göra är att ringa en juristfirma som är van vid att hantera vårdnadstvister. Vid det första samtalet får man råd om hur man ska gå vidare och det samtalet är gratis.

Under vårdnadstvisten får man stöd och råd från sitt juridiska ombud

Har man aldrig varit indragen i en juridisk process så kan det vara tungt och besvärligt att hantera allt. Då finns det juridiska ombudet där för att stötta och förklara vad som händer och hur man ska göra.

Om man är rädd för att det ska bli dyrt så behöver man inte oroa sig för det. En vanlig hemförsäkring med rättsskydd täcker mellan 70 och 80 procent av kostnaderna. Har man inte det skyddet så kan man ansöka om att få rättshjälp. Mer om vårdnadstvisten kan du läsa på denna sida: vårdnadstvisterstockholm.se