Kategorier
Vårdnad

Få hjälp med bodelning

Vad betyder den juridiska termen bodelning? Det handlar om att egendom ska fördelas rättvist och lagligt mellan berörda vid en separation eller skilsmässa.

När man inte vill bekymra sig om världsliga ting då man är i början av ett förhållande bör man heller inte skaffa en enda pryl tillsammans. Ännu mindre fast egendom som hus eller liknande. Det är en tuff lärdom för många att även de bästa äktenskap eller partnerskap kan gå i kras med vådliga konsekvenser efter ett antal år.

När dagen kommer då man väljer att separera kan det vara oerhört svårt att få till en rimlig fördelning. Hur många har kvitton och papper som dokumenterar vem som äger eller köpt vad? Och spelar det någon roll vem som står på kvittot när egendomen är avsedd för båda parterna?

En bodelning enligt lagens bokstav

Samma regler gäller inte för personer som är gifta och personer som är sambor och det är viktigt att ta reda på vad det skulle innebära i ens eget speciella fall. Vill båda parter att viss egendom inte ska räknas in i det gemensamma kan man ordna ett äktenskapsförord. Att konsultera en erfaren advokat från början kan göra att många bekymmer undviks senare.

Tyvärr är det inte helt ovanligt i den emotionellt laddade situation som en separation ändå är för många att någon av parterna försöker undanhålla information. Man kan till exempel ha köpt dyrare varor som en bil eller en fastighet utan att informera partnern. Enklast och mest rättvist blir en bodelning då en jurist får ta hand om saken.