Kategorier
Advokat

En LVU advokat hjälper dig när ditt barn blir omhändertaget

Om du har fått ditt barn omhändertaget av socialtjänsten behöver du inte vara ensam. Du har rätt att anlita en LVU advokat som hjälper dig i Förvaltningsrätten.

När socialtjänsten gjort en utredning och kommit fram till att det finns grunder att ansöka om tvångsvård enligt LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, startar en process om är reglerad i lagen.

Processen innebär att socialnämnden ansöker om LVU avseende barnet hos Förvaltningsrätten. Om barnet bedöms fara akut illa kan ett omedelbart LVU göras som innebär att barnet hämtas samma dag och placeras i ett jourhem eller HVB-hem.

En LVU advokat för din talan i Förvaltningsrätten

När ansökan från socialnämnden kommit in till Förvaltningsrätten blir det alltid en förhandling där alla parter hörs. LVU-advokaten har då gått igenom utredningen och alla handlingar i ärendet och är väl insatt i situationen. LVU-advokaten kommer under förhandlingen att framföra ditt ställningstagande till tvångsvården. Vidare kommer LVU-advokaten att ta upp olika saker i utredningen som hen anser till exempel vara felaktiga.

I LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, finns det även reglerat att barnet har rätt till sin egen LVU-advokat. Det innebär att barnets intresse tillvaratas av en annan advokat än den du har. Det är inte ovanligt att barnets advokat har en annan uppfattning än förälderns. När det handlar om barnmisshandel, bristande omsorg, vanvård och föräldrars missbruk eller psykiska ohälsa är det av största vikt att barnets behov kommer först.

Kategorier
Vårdnad

Få hjälp med bodelning

Vad betyder den juridiska termen bodelning? Det handlar om att egendom ska fördelas rättvist och lagligt mellan berörda vid en separation eller skilsmässa.

När man inte vill bekymra sig om världsliga ting då man är i början av ett förhållande bör man heller inte skaffa en enda pryl tillsammans. Ännu mindre fast egendom som hus eller liknande. Det är en tuff lärdom för många att även de bästa äktenskap eller partnerskap kan gå i kras med vådliga konsekvenser efter ett antal år.

När dagen kommer då man väljer att separera kan det vara oerhört svårt att få till en rimlig fördelning. Hur många har kvitton och papper som dokumenterar vem som äger eller köpt vad? Och spelar det någon roll vem som står på kvittot när egendomen är avsedd för båda parterna?

En bodelning enligt lagens bokstav

Samma regler gäller inte för personer som är gifta och personer som är sambor och det är viktigt att ta reda på vad det skulle innebära i ens eget speciella fall. Vill båda parter att viss egendom inte ska räknas in i det gemensamma kan man ordna ett äktenskapsförord. Att konsultera en erfaren advokat från början kan göra att många bekymmer undviks senare.

Tyvärr är det inte helt ovanligt i den emotionellt laddade situation som en separation ändå är för många att någon av parterna försöker undanhålla information. Man kan till exempel ha köpt dyrare varor som en bil eller en fastighet utan att informera partnern. Enklast och mest rättvist blir en bodelning då en jurist får ta hand om saken.

Kategorier
Fastighet

En fastighetsjurist i Stockholm är till för alla

En fastighetsjurist i Stockholm har en viktig funktion för att alla de som står i någon form av bryderi skall kunna få den hjälp de behöver i vardagen.

En jurist med inriktning på fastigheter kan vara till god hjälp i oändligt många ärenden som rör just fastigheter. Det kan handla om juridik i samband med köp eller försäljning av en fastighet. Det finns andra sammanhang där kan det vara frågor som handlar om miljö och entreprenad.

Utöver dessa frågor kan det finnas frågetecken angående fastighetsjuridik som rör bostadsrätter och hyresrätter. Enklare saker som hyra och nivån på den ska stämma med lagar och regler. Även när man planerar inför ett större bygge finns det många lagar att ta hänsyn till.

Fastighetsjurist i Stockholm – en hjälp i vardagen

En fastighetsjurist kan hjälpa dig med alla de situationer du ställs inför. Det är skönt och tryggt att kunna vända sig till någon när alla juridiska frågor kommer upp. Det finns den typen av frågor som kan vara i det närmaste omöjliga att svara på då man inte vet vad det rör sig om.

När du anlitar en fastighetsjurist har du en möjlighet att få hjälp med allt detta som dyker upp. Enklare frågor reds ut snabbt och de lite svårare tas om hand så att allt löser sig till det bästa. På så sätt kan du känna trygghet i det du företar dig. Någon med erfarenhet finns där för dig när du behöver det.

Kategorier
Brottmål

Narkotikabrott en allvarlig anklagelse

Straffsatsen räknas på mängden droger man ertappats med. Har man för eget bruk men säljer för att finansiera sina behov är det ett allvarligt narkotikabrott.

Maria började bli orolig för sonen Micke. Han var ute hela nätterna och sov hela dagarna. Förr brukade han berätta vad han gjort, nu grymtade han bara när hon frågade. Sen gick han in på sitt rum och stängde dörren. Flera gånger hade han luktat konstigt, och vid frågan om han rökt fick hon som vanligt inget svar.

Lukten var länge sedan, istället hade hon nu flera gånger ertappat honom med att skolka. Vid ett tillfälle hade en lärare ringt och frågat hur han hade det hemma. Pinsamt tyckte hon. Mickes pappa visste inte allt, men det var bara en tidsfråga. Det var illa om Micke gjorde något brottsligt, men värre om han gjorde sig själv illa.

Sonen anklagades för narkotikabrott

Så en dag hände det Maria fasat för. Ett telefonsamtal från polisen som berättat att de hade hennes son i förvar. Hon ringde en advokat för att få veta mer om hur reglerna var vid narkotikabrott. Rädd för att sonen skulle få fängelse. Han lugnade henne med att det inte skulle ske då Micke bara var femton år.

Advokaten anlitades för att hjälpa till under hela processen. Vilket var ett stöd för Marie men även för Micke som var djupt ångerfull. Det verkade inte som om det gått så långt att han sålde själv, vilket hon var glad för. Med den duktiga advokatens hjälp fick Micke endast böter. Men den jobbiga händelsen hade förhoppningsvis gett Micke en tankeställare.

Kategorier
Vårdnad

Inte alltid lätt att få ensam vårdnad

Grundregeln är att föräldrar ska ha gemensam vårdnad om barnen. Det behövs särskilda skäl för att bevilja ensam vårdnad. Man kan dock själv avtala om det.

Jenny såg ingen annan råd än att vända sig till en advokat. En vårdnadstvist var nämligen under uppsegling. Som det var nu var så hade hon och hennes exman delad vårdnad om de båda barnen. Det fungerade dock väldigt dåligt. Jenny önskade att hon istället hade haft ensam vårdnad om barnen.

Den första tiden efter separationen hade det fungerat ganska bra. Mats hade ansträngt sig att vara delaktig i vårdnaden. Det handlade inte bara om vem barnen bodde hos. Som vårdnadshavare skulle man även fatta viktiga beslut rörande barnen. Yngste sonen hade till exempel genomgått en operation och inför den hade hon och Mats kunnat diskutera alternativen på ett bra sätt.

Avtal om ensam vårdnad kan göras

På senare tid hade situationen dock ändrats helt. Mats kunde till och med glömma när det var dags för honom att ha barnen. Han hade dessutom varit helt ointresserad när Jenny hade diskuterat eventuellt byte av skola med honom. Han hade en ny sambo och ett nytt barn på väg. Nu verkade han helt ha slutat bry sig om sina äldre barn.

Advokaten förklarade att huvudregeln är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad. Det krävs mer än bara ointresse från ena förälderns sida, för att den andre ska bli beviljad ensam vårdnad i domstol. Dock fanns en annan lösning. Om Mats var med på det så kunde de skriva ett avtal om ensam vårdnad till Jennys fördel. Jenny tackade för tipset. Hon skulle genast ta upp saken med exmaken. Det skulle nog inte bli svårt att övertala honom.

Kategorier
Allmänt

Vad innebär en kurs i arbetsrätt?

Att gå en kurs i arbetsrätt kan vara nyttigt för många människor. Den lär dig vad lagen säger och hur den är reglerad när det kommer till ett förhållande mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Det kan vara mycket som behöver regleras mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Det kan skifta väldigt beroende på om det handlar om ett stort eller mycket litet företag. Men det finns en lagstadgad del som alltid bör gälla. Allt du behöver veta om den får du möjlighet att lära dig om du går en kurs i arbetsrätt. Först och främst kan det vara nödvändigt för alla som sysslar med HR att ha denna information kontinuerligt uppdaterad. De är ju de personer som ska hålla koll på allt som gäller personal och företagsledning inom det område de är verksamma i. Kanske behöver de ha full koll på vad alla som arbetar i företaget sysslar med och kanske har de andra personer som är med och styr och ställer i hur allt ska skötas.

Kurs i arbetsrätt tar upp fem modeller

För att du ska kunna få ett hum av vad en kurs i arbetsrätt innebär kommer här en liten blänkare. Det kan vara bra att veta att det finns fem modeller av arbetsrätt. Den amerikanske modellen, den europeiska modellen, den kontinentala modellen och den nordiska modellen. Sedan finns även den anglosaxiska modellen. Det gäller alltså att kunna veta skillnaden mellan de olika modellerna. Speciellt om du arbetar i ett företag som har att göra med utländska bolag.

Kategorier
Boende

På spaning efter dolda fel i hus

Ingen vill bli lurad, och när du är spekulant på ett hus måste du vara rätt säker på att det är precis så bra som säljaren och mäklaren säger. Anlita en expert på dolda fel i hus innan du köper.

Den snygga fasadbelysningen eller den härliga altanen är sådant som syns direkt. Det är lätt att bli charmad av ett hus som man tittar på. Habegäret vaknar när man ser ett vackert golv eller snygga vitvaror. Men det finns mycket bakom fasaden som man måste hålla koll på som köpare. När du skriver på kontraktet har du i princip godkänt både huset och priset. Det är jobbigt att komma i efterhand och klaga på dolda fel i hus, för det bör du ha synat noga innan du köper.

Anlita en expert på dolda fel i hus

Du sparar dig själv både tid och bekymmer när du anlitar en fastighetsexpert för att kontrollera ditt nya hus. De vet var man ska leta och var felen oftast brukar sitta. Det är inte roligt att upptäcka i efterhand att källaren är vattenskadad, elen felkopplad eller att taket läcker.

Säljaren kanske inte ljuger, men kanske inte berättar hela sanningen om den senaste översvämningen, och kanske inte ens själv vet om alla fel som finns. En privatperson har oftast inte kunskaper för att bedöma sådant heller. Det gäller alltså att inte bli förblindad av en vacker utsikt eller en snygg tapet. Kolla så att det inte finns mögel under altanen eller fukt i väggarna. Läs mer om dolda fel på den här hemsidan: doldafelhus.se

Kategorier
Allmänt

Arvsrätt – kan man blir arvlös?

Det finns lagar som styr hur ett arv ska fördelas när någon dör. Svensk arvsrätt skiljer sig lite från en del andra länder eftersom en så kallad bröstarvinge alltid har rätt till en laglott.

Det finns många ålderdomliga begrepp i den juridiska världen, och det gäller naturligtvis även arvsrätten. Laglott, bröstarvinge och arvslott är inte ord man vanligtvis använder, men för den som arbetar med juridik är det ett klart och tydligt språk.

De svenska lagar som styr arvsrätten säger att man själv får bestämma hur ett arv ska fördelas, men man kan aldrig testamentera bort bröstarvingars rätt till sin laglott. I filmer kan man höra att fadern tagit bort något av sina barn ur sitt testamente och gjort den arvslös, men så kan det aldrig riktigt bli i Sverige.

Felaktigt behandlad? Kontakta en jurist för hjälp med arvsrätt

Det uppstår ofta konflikter vid ett arvskifte. Man kan tycka att den ene fått något som är mer värt eller har större känslomässigt värde än den andre. Särbobarn kan tycka att de har större rätt till ett arv och en sambo kan bli fråntagen det gemensamma hemmet.

Har man några tveksamheter så är det bäst att kontakta en jurist eller advokat som specialiserat sig på arvsrätt. Då får man en skicklig utomstående som kan se över testamente och bodelning.

Det är ingen idé att försöka lösa saken själv, eftersom det ofta är många starka känslor i sammanhanget. Då riskerar man bara att skapa djupa konflikter som kan förstöra för många år framöver. Läs mer om – på denna sida: arvsrätt.nu

Kategorier
Vårdnad

Få hjälp med vårdnadstvisten av kunniga jurister

Det är tyvärr inte ovanligt att det blir problem när föräldrar väljer att gå ifrån varandra. Det slutar inte så bra för alla. Om det leder till vårdnadstvist finns det bra hjälp att få.

Man känner sig ofta väldigt ensam när man går igenom tuffa tider. Många vill inte prata med nära och kära om det, för man inte vill besvära dem. Trots det, är nog de flesta i er närhet glada att hjälpa om de kan. Att gå igenom en vårdnadstvist är långt ifrån något enkelt. Det tar mycket på psyket att kämpa om vad man tror är bäst för sina barn. Vid sin sida kan man ha en duktig advokat som är expert inom familjerätten. De kan hjälpa er igenom hela den tuffa processen. Ibland behöver det heller inte gå så långt som till domstol, om de hinner medla mellan er.

Vad kan hända vid en vårdnadstvist?

Det är helt naturligt att man har en rädsla inför vad som kan komma att hända. Hos familjerätten,och även om det går till domstol, så tar man hänsyn till barnen. I Sverige har barnen rätt till båda sina föräldrar. För att man ska bli fråntagen ett barn ska man vara en väldigt olämplig vårdnadshavare. De gör inget som gör det sämre för er, utan de gör allt för att det ska bli så bra som möjligt. Advokaten ni har kommer hjälpa er att föra er talan för att se till att ni uppnår det ni önskar. Läs mer om vårdnadstvisten på denna hemsida: vårdnadstvist.nu

Kategorier
Okategoriserade

Familjerätt i Helsingborg vid er sida

Barn förgyller ens värld, men gör även livet mycket svårare, som vid ett uppbrott. Kan ni som föräldrar inte alls komma överens så finns det bra hjälp att få hos familjerätten i Helsingborg.

Inget uppbrott är det andra likt. En del avslutar sitt förhållande på ett bra sätt, men för andra funkar det inte alls. Är barn inblandade blir man tvungen att i alla fall kunna kommunicera tillräckligt bra så att barnen får det de har rätt till. Det är dock inte alltid man klarar det på egen hand. Då kan man få bra hjälp av familjerätten. Familjerätten är något som finns i alla kommuner och det är helt frivilligt att vända sig dit. Om du behöver deras hjälp ska du kontakta familjerätten i din egen kommun. De försöker då medla mellan er för att komma fram till en lösning som passar hela familjen.

Familjerätten har kunniga advokater

Hur ett uppbrott ser ut och hur man löser det är olika för alla. För en del räcker det att anlita familjerätten, medan det för andra är besvärligare än så. Om du behöver hjälp kan du söka upp en familjerättsadvokat i Helsingborg. De är experter på frågor som gäller familjerätt och står vid din sida genom hela processen. Det är skönt att ha någon som för ens talan när man är i ett sånt utsatt läge och det handlar om ens barn. För bästa chanserna att lyckas ska du inte tveka, utan ta kontakt så snart som möjligt.