Kategorier
Arvstvist

Säkerställ framtiden genom att skapa ett testamente

Många av oss funderar sällan över vår egen dödlighet. Tanken på att planera för vad som ska hända med våra tillgångar och egendom efter vår bortgång kan verka morbid, men det är en viktig fråga som inte bör förbises. 

Oftast har vi klara önskemål om vem vi vill ska ärva våra tillgångar och vad vi vill att våra nära och kära ska få ärva. Tyvärr är det långt ifrån garanterat att våra önskemål kommer att respekteras om vi inte agerar i förväg.

Den svenska arvsrätten fastställer reglerna för fördelning av arvet och dess ordning. Trots att du kanske har uttalat önskemål om att en specifik person i din närhet ska ärva din älskade bil, finns det ingen garanti för att detta kommer att ske om det inte är juridiskt dokumenterat.

Det är här som risken för arvstvist uppstår. En eller flera personer kan känna sig orättvist behandlade när det kommer till fördelningen av en avliden persons tillgångar. De kan ha haft förväntningar och anspråk på viss egendom, men arvsrätten kan diktera annorlunda. En arvstvist är en komplicerad och känsloladdad process, och det är särskilt utmanande eftersom den ofta involverar nära släktingar och familjemedlemmar som drabbar samman.

En jurist inom familjerätt kan vara lösningen

Men det finns en lösning som kan förhindra dessa potentiella konflikter och säkerställa att din sista vilja respekteras. Genom att kontakta en erfaren jurist inom familjerätt och upprätta ett testamente kan du själv påverka vem som ska ärva och vad de ska ärva. Ett giltigt testamente har en betydande juridisk tyngd och kan i stor utsträckning övertrumfa de regler som arvsrätten fastställer. Detta innebär att du har möjlighet att fördela ditt kvarlåtenskap exakt enligt dina önskemål och undvika potentiella tvister inom arvsrätt.

Detta är särskilt viktigt för de som lever i ett samboförhållande. Enligt svensk lag har varken du eller din sambo rätt att ärva varandra om ni inte har ett skriftligt testamente eller ett samboavtal. Detta skiljer sig från det automatiska skyddet som gäller för äktenskapliga partners enligt den svenska arvsrätten.

Denna brist på rättsskydd kan skapa betydande problem om du och din partner har förvärvat egendom tillsammans under er relation. Om det till exempel är du som har köpt bostaden, bilen, båten eller andra värdefulla tillgångar, har din sambo ingen rätt att ärva dessa om du skulle avlida utan ett testamente.

För att undvika denna situation och säkerställa att din sambo får den ekonomiska trygghet de förtjänar, är det viktigt att konsultera en kunnig jurist inom familjerätt och överväga att upprätta ett skriftligt testamente. Genom att göra detta kan du garantera att din älskade sambo inte hamnar i en ekonomiskt svår situation vid din bortgång.