Kategorier
Allmänt

Aktieägaravtal till stöd vid konflikter

Aktiebolagslagen räcker inte till för att lösa konflikter mellan delägare. Om du vill vara trygg som delägare ska du se till att upprätta ett aktieägaravtal.

Du är utbildad kemist och har tagit din doktorsexamen vid ett av våra universitet. Det du inte kan om joner, molekyler och det periodiska systemet är inte värt att veta. I ditt arbete har du utvecklat en metod att utvinna kväve, fosfor och kalium från avloppsvatten. Ämnen som inte ska spolas ut i våra vattendrag men som behövs för att våra växter ska må bra.

För att exploatera din metod har du startat ett aktiebolag som du äger hundra procent. Du har kunnat finansiera patentansökningar med egna medel. Du har också fått in pengar för ditt utvecklingsarbete från några statliga stödorganisationer.

Investerare kräver aktieägaravtal

För att gå vidare med ditt projekt behöver du finansiera produktion och marknadsföring. Du har fått kontakt med några investerare med kapital som gillar dina idéer. De vill gärna gå in som delägare i ditt företag men de kräver att ett aktieägaravtal upprättas. Du tycker först att det låter onödigt komplicerat men inser till slut att det är mer till stöd för dig än för investeraren.

Du anlitar en advokat som ger hjälp med aktieägaravtal. En advokat som kan bolagsfrågor vet att entusiastiska uppfinnare inte sällan blir sittande som liten delägare eller “Svarte Petter” när kapitalbehovet ökar. För att förhindra detta ser advokaten till att lägga in paragrafer så att du som eventuell minoritetsägare inte blir utan inflytande i det bolag du själv är upphovsman till.

Kategorier
Allmänt

Få ditt arbetstillstånd med kortare väntetid

Ska du ansöka om arbetstillstånd men vet inte riktigt var du ska börja? Första steget är att ta kontakt med jurist som hjälper dig med en ansökan om tillstånd.

Detta kan kännas som ett stort frågetecken för den som inte har kunskap om det. Det finns vissa tillfällen i Sverige då du behöver ha ett arbetstillstånd. Det gäller för de som kommer från utanför EU men vill jobba i Sverige. Det är inte bara att åka hit och börja jobba, utan först behöver du skaffa ett arbetstillstånd.

Det låter ganska enkelt, men riktigt så enkelt är det inte. Arbetstillståndet är något Migrationsverket delar ut och det kan ta upp emot ett år innan du får det. Tar du däremot hjälp av en godkänd jurist som arbetar med detta, så kan du få ett beslut på bara några veckor.

Varför behövs det hjälp med arbetstillstånd?

Reglerna inom arbetstillstånd kan förändras med tiden, detta kan vara svårt för en enskild person som inte är insatt i området att ha koll på. Tar du hjälp med arbetstillstånd så har juristerna full koll på vad som krävs just för tillfället, vilket gör att processen blir enklare.

För att kunna ansöka om ett arbetstillstånd i Sverige, så behöver du redan ha ett jobberbjudande från Sverige. Det måste gå rätt till för att varken du eller arbetsgivaren ska göra något fel. Med en kunnig jurist vid din sida så är den risken väldigt liten. Dessutom ökar chanserna för dig att få ett positivt besked.

Kategorier
Allmänt

Vad innebär en kurs i arbetsrätt?

Att gå en kurs i arbetsrätt kan vara nyttigt för många människor. Den lär dig vad lagen säger och hur den är reglerad när det kommer till ett förhållande mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Det kan vara mycket som behöver regleras mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Det kan skifta väldigt beroende på om det handlar om ett stort eller mycket litet företag. Men det finns en lagstadgad del som alltid bör gälla. Allt du behöver veta om den får du möjlighet att lära dig om du går en kurs i arbetsrätt. Först och främst kan det vara nödvändigt för alla som sysslar med HR att ha denna information kontinuerligt uppdaterad. De är ju de personer som ska hålla koll på allt som gäller personal och företagsledning inom det område de är verksamma i. Kanske behöver de ha full koll på vad alla som arbetar i företaget sysslar med och kanske har de andra personer som är med och styr och ställer i hur allt ska skötas.

Kurs i arbetsrätt tar upp fem modeller

För att du ska kunna få ett hum av vad en kurs i arbetsrätt innebär kommer här en liten blänkare. Det kan vara bra att veta att det finns fem modeller av arbetsrätt. Den amerikanske modellen, den europeiska modellen, den kontinentala modellen och den nordiska modellen. Sedan finns även den anglosaxiska modellen. Det gäller alltså att kunna veta skillnaden mellan de olika modellerna. Speciellt om du arbetar i ett företag som har att göra med utländska bolag.

Kategorier
Allmänt

Arvsrätt – kan man blir arvlös?

Det finns lagar som styr hur ett arv ska fördelas när någon dör. Svensk arvsrätt skiljer sig lite från en del andra länder eftersom en så kallad bröstarvinge alltid har rätt till en laglott.

Det finns många ålderdomliga begrepp i den juridiska världen, och det gäller naturligtvis även arvsrätten. Laglott, bröstarvinge och arvslott är inte ord man vanligtvis använder, men för den som arbetar med juridik är det ett klart och tydligt språk.

De svenska lagar som styr arvsrätten säger att man själv får bestämma hur ett arv ska fördelas, men man kan aldrig testamentera bort bröstarvingars rätt till sin laglott. I filmer kan man höra att fadern tagit bort något av sina barn ur sitt testamente och gjort den arvslös, men så kan det aldrig riktigt bli i Sverige.

Felaktigt behandlad? Kontakta en jurist för hjälp med arvsrätt

Det uppstår ofta konflikter vid ett arvskifte. Man kan tycka att den ene fått något som är mer värt eller har större känslomässigt värde än den andre. Särbobarn kan tycka att de har större rätt till ett arv och en sambo kan bli fråntagen det gemensamma hemmet.

Har man några tveksamheter så är det bäst att kontakta en jurist eller advokat som specialiserat sig på arvsrätt. Då får man en skicklig utomstående som kan se över testamente och bodelning.

Det är ingen idé att försöka lösa saken själv, eftersom det ofta är många starka känslor i sammanhanget. Då riskerar man bara att skapa djupa konflikter som kan förstöra för många år framöver. Läs mer om – på denna sida: arvsrätt.nu