Kategorier
Advokat

Skaffa advokathjälp vid bedrägeri

Att bli anklagad för bedrägeri är mycket olustigt. Det är inte bara en attack mot ens ekonomiska tillhörigheter utan också på ens person. Dock är det så att många av misstag begår bedrägeri liknande brott. När det kommer till bedrägeri är det dock viktigt att det finns ett uppsåt och en målinriktad medvetenhet av ens förfarande för att kunna bli dömd. Om du blir anklagad för bedrägeri skall du begära en offentlig försvarare. Du behöver inte acceptera den som du blir tilldelad utan kan själv välja vem du vill ha med dig genom målet. Läs mer om advokathjälp vid bedrägeri

Viktigt med bra advokat

När det kommer till bedrägeri så är straffen relativt hårda med tanke på att man oftast inte tillfogat någon en ren fysisk skada. Det högsta straffet för bedrägeri är 2 år, för grovt bedrägeri är det 6 år. Misshandel har ungefär samma typ av straffskala.

Eftersom det finns en risk att bli dömd till fängelse eller dryga böter bör man ta åtalet på största allvar och försöka få den bästa försvararen möjligt. Det är bra att försöka hitta en advokat som har tidigare erfarenhet av att arbeta med bedrägeri anklagelser.

Advokaten eller juristen som du väljer som försvarare kan sitta med dig på förhör och ge dig bra rådgivning genom hela processen.

Bedrägeri är ett vanligt brott

De brotten som anmäls i störst utsträckning är skadegörelse tätt följt av bedrägeri och inbrott. Det är lätt att förstå ett bedrägeri är ett vanligt brott eftersom det är relativt enkelt att genomföra om man vill. Exempelvis är det ett brott att anmäla vård av barn och sedan arbeta som vanligt. Annonsbedrägeri är ett vanligt brott som i vissa handlar om missar i kommunikationen mellan säljare och köpare. I de flesta fall handlar det om att ena parten kanske varit slarvig men egentligen inte haft uppsåt till ett egentligt bedrägeri.

Kategorier
Allmänt

Få ditt arbetstillstånd med kortare väntetid

Ska du ansöka om arbetstillstånd men vet inte riktigt var du ska börja? Första steget är att ta kontakt med jurist som hjälper dig med en ansökan om tillstånd.

Detta kan kännas som ett stort frågetecken för den som inte har kunskap om det. Det finns vissa tillfällen i Sverige då du behöver ha ett arbetstillstånd. Det gäller för de som kommer från utanför EU men vill jobba i Sverige. Det är inte bara att åka hit och börja jobba, utan först behöver du skaffa ett arbetstillstånd.

Det låter ganska enkelt, men riktigt så enkelt är det inte. Arbetstillståndet är något Migrationsverket delar ut och det kan ta upp emot ett år innan du får det. Tar du däremot hjälp av en godkänd jurist som arbetar med detta, så kan du få ett beslut på bara några veckor.

Varför behövs det hjälp med arbetstillstånd?

Reglerna inom arbetstillstånd kan förändras med tiden, detta kan vara svårt för en enskild person som inte är insatt i området att ha koll på. Tar du hjälp med arbetstillstånd så har juristerna full koll på vad som krävs just för tillfället, vilket gör att processen blir enklare.

För att kunna ansöka om ett arbetstillstånd i Sverige, så behöver du redan ha ett jobberbjudande från Sverige. Det måste gå rätt till för att varken du eller arbetsgivaren ska göra något fel. Med en kunnig jurist vid din sida så är den risken väldigt liten. Dessutom ökar chanserna för dig att få ett positivt besked.

Kategorier
Advokat

Misstanke om våldtäkt i Göteborg

Våldtäkt är ett område som är mycket allvarligt, men som inte alltid är lätt att specificera och bevisa. Därför finns advokater i Göteborg till hjälp.

Brott är sällan svart eller vitt, och så är det även när det handlar om en våldtäkt. Det händer ofta att offret inte ens själv vet om att man varit med om något som faller under rubriken våldtäkt. Speciellt när det sker i nära relationer, som mellan ett kärlekspar. Eller om offret är så pass ungt att man kanske inte vet var gränsen för sexuella handlingar går.

Men tyvärr är det inte enbart som offer som man kan ha svårighet med definitionen. Det händer att anklagade visar sig vara oskyldiga till det som de anklagats för, och att den som anklagar har tagit fel på person. Eller att man har någon baktanke med anklagelsen.

Våldtäkt med rättslig efterföljd i Göteborg

Det är mycket viktigt att man gör en polisanmälan, om man har en misstanke om våldtäkt. Då kan polisen agera för att direkt anhålla den som man misstänker har utfört våldtäkten. Men som misstänkt för våldtäkt i Göteborg har man också en rätt till rättsligt stöd av en advokat. Därför bör man kontakta en advokat om man blir anhållen.

Vid en våldtäkt har båda parter, såväl offer som misstänkt förövare, varsin advokat till sin hjälp. Det handlar om att man ska kunna förmedla allt som är av vikt för rättens bedömning, samt att man ska kunna få en tolkning av allt som sker.