Kategorier
Vårdnad

Att navigera genom en vårdnadstvist

Separationer kan ofta ge upphov till utmaningar, särskilt när det kommer till barnen. Ibland är det svårt att lösa dessa problem på egen hand, och detta kan leda till en vårdnadstvist i Göteborg.

När vi väljer att bli föräldrar, gör vi det med förhoppningen om att ha funnit den rätta partnern. Alla önskar att deras barn ska få växa upp i en trygg miljö med båda föräldrarna närvarande. Även om barnet inte har förmånen att ha båda föräldrarna tillsammans, är det fortfarande möjligt för dem att få en trygg och hälsosam uppväxt. Problematiken kan dock uppstå när konflikter spirar i samband med separationen.

Utmaningen med tidsfördelningen under separationen

För många är det inte självklart hur tiden med barnen ska fördelas om relationen tar slut. Konflikter kan uppstå som man inte klarar av att lösa på egen hand. I vissa fall kan dessa konflikter eskalera till en vårdnadstvist. När situationen når den punkten är det av yttersta vikt att söka rätt hjälp och stöd. En välinformerad vägledning är avgörande för att hantera hela situationen på bästa sätt.

Särskilt när det rör ens barn är det en otroligt känslig fråga. Att stå ensam i en sådan situation är tufft och onödigt. Det är här familjerättspecialisterna kommer in i bilden. De har specialiserat sig på ärenden inom familjerätt och kan ge värdefull assistans om du hamnar i en vårdnadstvist i Göteborg.

Det är ingen skam att be om hjälp i dessa situationer. Det kan inträffa vem som helst, och det är faktiskt ganska vanligt. Det som är av vikt är att veta vart man kan vända sig för stöd. Din juridiska representant kommer att vara din röst och agera för både ditt och dina barns bästa intresse.

Mer om detta kan du hitta på webbsida: vårdnadstvistgöteborg.se

Kategorier
Vårdnad

Ensam vårdnad: En komplicerad process

När livets omständigheter förändras och skuggorna faller över den relation man en gång trodde skulle vara för alltid, kan det uppstå behovet av att söka ensam vårdnad för sina barn.

Det kan vara hjärtskärande att inse att din partner, som en gång var din drömpartner, nu har förändrats till någon du knappt känner igen. Om denna transformation innebär våld, missbruk eller andra skadliga beteenden som direkt påverkar dina barn, blir situationen ännu mer komplicerad. Ingen förälder vill sätta sina barn i en situation där de riskerar att skadas, vare sig fysiskt eller psykiskt. Men att ta steget att söka ensam vårdnad är inte alltid enkel.

Den rättsliga marschen

För det första är det viktigt att förstå att den svenska lagstiftningen alltid sätter barnets bästa i centrum. Om du beslutar dig för att söka ensam vårdnad kommer tingsrätten att granska alla bevis och argument noggrant. Oenighet mellan föräldrarna leder oftast till att tingsrätten fattar beslutet åt er. Det är inte möjligt att bara ”ge upp” vårdnaden över sina barn. För att beviljas ensam vårdnad måste den andra föräldern anses direkt olämplig.

Både fysiskt och psykiskt våld kan räknas som skäl. Men det finns även andra faktorer, som en förälders ovilja att samarbeta med sin ex-partner. Om en förälder konstant sätter sina egna behov före barnets, kan detta också påverka beslutet.

Möjligheten till umgänge

Det är också viktigt att komma ihåg att ensam vårdnad inte automatiskt innebär att den andra föräldern förlorar all rätt till sina barn. Ofta leder beslut om ensam vårdnad till att barnet får en villkorad umgängestid med den andra föräldern, ibland övervakad av en tredje part, som till exempel en socialtjänstrepresentant.

Att söka professionell hjälp

För de som står inför denna svåra resa kan det vara ovärderligt att söka stöd och rådgivning. Juridisk expertis, särskilt från advokater specialiserade på familjerätt, kan vara avgörande när det gäller att navigera genom denna komplicerade process och säkerställa barnets bästa.

Sammanfattningsvis är processen att söka ensam vårdnad inte bara en juridisk strid, utan också en emotionell. Men genom att sätta barnets bästa i förgrunden och med rätt stöd kan det leda till en tryggare framtid för alla inblandade.

Kategorier
Vårdnad

Få hjälp med bodelning

Vad betyder den juridiska termen bodelning? Det handlar om att egendom ska fördelas rättvist och lagligt mellan berörda vid en separation eller skilsmässa.

När man inte vill bekymra sig om världsliga ting då man är i början av ett förhållande bör man heller inte skaffa en enda pryl tillsammans. Ännu mindre fast egendom som hus eller liknande. Det är en tuff lärdom för många att även de bästa äktenskap eller partnerskap kan gå i kras med vådliga konsekvenser efter ett antal år.

När dagen kommer då man väljer att separera kan det vara oerhört svårt att få till en rimlig fördelning. Hur många har kvitton och papper som dokumenterar vem som äger eller köpt vad? Och spelar det någon roll vem som står på kvittot när egendomen är avsedd för båda parterna?

En bodelning enligt lagens bokstav

Samma regler gäller inte för personer som är gifta och personer som är sambor och det är viktigt att ta reda på vad det skulle innebära i ens eget speciella fall. Vill båda parter att viss egendom inte ska räknas in i det gemensamma kan man ordna ett äktenskapsförord. Att konsultera en erfaren advokat från början kan göra att många bekymmer undviks senare.

Tyvärr är det inte helt ovanligt i den emotionellt laddade situation som en separation ändå är för många att någon av parterna försöker undanhålla information. Man kan till exempel ha köpt dyrare varor som en bil eller en fastighet utan att informera partnern. Enklast och mest rättvist blir en bodelning då en jurist får ta hand om saken.

Kategorier
Vårdnad

Inte alltid lätt att få ensam vårdnad

Grundregeln är att föräldrar ska ha gemensam vårdnad om barnen. Det behövs särskilda skäl för att bevilja ensam vårdnad. Man kan dock själv avtala om det.

Jenny såg ingen annan råd än att vända sig till en advokat. En vårdnadstvist var nämligen under uppsegling. Som det var nu var så hade hon och hennes exman delad vårdnad om de båda barnen. Det fungerade dock väldigt dåligt. Jenny önskade att hon istället hade haft ensam vårdnad om barnen.

Den första tiden efter separationen hade det fungerat ganska bra. Mats hade ansträngt sig att vara delaktig i vårdnaden. Det handlade inte bara om vem barnen bodde hos. Som vårdnadshavare skulle man även fatta viktiga beslut rörande barnen. Yngste sonen hade till exempel genomgått en operation och inför den hade hon och Mats kunnat diskutera alternativen på ett bra sätt.

Avtal om ensam vårdnad kan göras

På senare tid hade situationen dock ändrats helt. Mats kunde till och med glömma när det var dags för honom att ha barnen. Han hade dessutom varit helt ointresserad när Jenny hade diskuterat eventuellt byte av skola med honom. Han hade en ny sambo och ett nytt barn på väg. Nu verkade han helt ha slutat bry sig om sina äldre barn.

Advokaten förklarade att huvudregeln är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad. Det krävs mer än bara ointresse från ena förälderns sida, för att den andre ska bli beviljad ensam vårdnad i domstol. Dock fanns en annan lösning. Om Mats var med på det så kunde de skriva ett avtal om ensam vårdnad till Jennys fördel. Jenny tackade för tipset. Hon skulle genast ta upp saken med exmaken. Det skulle nog inte bli svårt att övertala honom.

Kategorier
Vårdnad

Få hjälp med vårdnadstvisten av kunniga jurister

Det är tyvärr inte ovanligt att det blir problem när föräldrar väljer att gå ifrån varandra. Det slutar inte så bra för alla. Om det leder till vårdnadstvist finns det bra hjälp att få.

Man känner sig ofta väldigt ensam när man går igenom tuffa tider. Många vill inte prata med nära och kära om det, för man inte vill besvära dem. Trots det, är nog de flesta i er närhet glada att hjälpa om de kan. Att gå igenom en vårdnadstvist är långt ifrån något enkelt. Det tar mycket på psyket att kämpa om vad man tror är bäst för sina barn. Vid sin sida kan man ha en duktig advokat som är expert inom familjerätten. De kan hjälpa er igenom hela den tuffa processen. Ibland behöver det heller inte gå så långt som till domstol, om de hinner medla mellan er.

Vad kan hända vid en vårdnadstvist?

Det är helt naturligt att man har en rädsla inför vad som kan komma att hända. Hos familjerätten,och även om det går till domstol, så tar man hänsyn till barnen. I Sverige har barnen rätt till båda sina föräldrar. För att man ska bli fråntagen ett barn ska man vara en väldigt olämplig vårdnadshavare. De gör inget som gör det sämre för er, utan de gör allt för att det ska bli så bra som möjligt. Advokaten ni har kommer hjälpa er att föra er talan för att se till att ni uppnår det ni önskar. Läs mer om vårdnadstvisten på denna hemsida: vårdnadstvist.nu

Kategorier
Vårdnad

Bor du i Dalarna kan du få hjälp vid en vårdnadstvist

Det är svårt att separera eller skilja sig. Det är inte heller roligt att behöva slåss om vem som ska ha vårdnaden om ett litet eller stort barn. Du kan få hjälp med vårdnadstvist i Dalarna.

Om du skulle vara i en situation att du behöver ta till rättshjälp får att få vårdnaden om ditt barn så vänder du dig med fördel till en advokat som sysslar med familjerätt. De har koll på läget och vet vad de sysslar med. Här kan du få hjälp och stöd genom hela den svåra situationen du befinner dig i. När det handlar om familjer som splittras är det nästan alltid svårt för alla de inblandade.

Det finns alltid jobb för dig som vill arbeta med vårdnadstvist och familjerätt

Om du valt att specialisera dig på familjerätt är det en hel del saker du kan komma i kontakt med. Det kan självklart röra sig just om vårdnadstvister, men det kan även handla om alla saker runt omkring det ärendet. En sak föräldrarna träter om kan vara vem av dem barnet ska bo hos. En annan kan vara själva vårdnaden.

Det är ibland så att man beslutar sig för att ha gemensam vårdnad och i en del fall när det är så infekterat att barnet kommer till skada kan det istället handla om ensam vårdnad. Det betyder i princip att det bara är den ena föräldern som tar alla viktiga beslut som gäller barnets väl och ve. Läs mer om vårdnadstvist på denna sajt: vårdnadstvistdalarna.se

Kategorier
Vårdnad

Stöd vid vårdnadstvist i Stockholm

När man försökt men ser att det inte går att lösa de dagliga besluten om barnen tillsammans med den andra föräldern kanske det är dags att söka hjälp för att starta en vårdnadstvist i Stockholm.

När man efter en separation inte kan komma överens om de beslut som gäller barnens vardag så är det dags att söka juridisk hjälp. Naturligtvis försöker man först på andra sätt som med samtal och stöd från familjerätten. Om det inte räcker så behövs det ett juridiskt beslut.

För att få ett juridiskt beslut krävs en rättegång som avslutas med en dom. Den domen måste alla sedan rätta sig efter. Men för att påbörja en vårdnadstvist så behöver man ett juridiskt ombud som kan hjälpa till att lämna in en stämningsansökan.

Det första man behöver göra är att ringa en juristfirma som är van vid att hantera vårdnadstvister. Vid det första samtalet får man råd om hur man ska gå vidare och det samtalet är gratis.

Under vårdnadstvisten får man stöd och råd från sitt juridiska ombud

Har man aldrig varit indragen i en juridisk process så kan det vara tungt och besvärligt att hantera allt. Då finns det juridiska ombudet där för att stötta och förklara vad som händer och hur man ska göra.

Om man är rädd för att det ska bli dyrt så behöver man inte oroa sig för det. En vanlig hemförsäkring med rättsskydd täcker mellan 70 och 80 procent av kostnaderna. Har man inte det skyddet så kan man ansöka om att få rättshjälp. Mer om vårdnadstvisten kan du läsa på denna sida: vårdnadstvisterstockholm.se