Kategorier
Vårdnad

Stöd vid vårdnadstvist i Stockholm

När man försökt men ser att det inte går att lösa de dagliga besluten om barnen tillsammans med den andra föräldern kanske det är dags att söka hjälp för att starta en vårdnadstvist i Stockholm.

När man efter en separation inte kan komma överens om de beslut som gäller barnens vardag så är det dags att söka juridisk hjälp. Naturligtvis försöker man först på andra sätt som med samtal och stöd från familjerätten. Om det inte räcker så behövs det ett juridiskt beslut.

För att få ett juridiskt beslut krävs en rättegång som avslutas med en dom. Den domen måste alla sedan rätta sig efter. Men för att påbörja en vårdnadstvist så behöver man ett juridiskt ombud som kan hjälpa till att lämna in en stämningsansökan.

Det första man behöver göra är att ringa en juristfirma som är van vid att hantera vårdnadstvister. Vid det första samtalet får man råd om hur man ska gå vidare och det samtalet är gratis.

Under vårdnadstvisten får man stöd och råd från sitt juridiska ombud

Har man aldrig varit indragen i en juridisk process så kan det vara tungt och besvärligt att hantera allt. Då finns det juridiska ombudet där för att stötta och förklara vad som händer och hur man ska göra.

Om man är rädd för att det ska bli dyrt så behöver man inte oroa sig för det. En vanlig hemförsäkring med rättsskydd täcker mellan 70 och 80 procent av kostnaderna. Har man inte det skyddet så kan man ansöka om att få rättshjälp. Mer om vårdnadstvisten kan du läsa på denna sida: vårdnadstvisterstockholm.se