Kategorier
Advokat

Hitta rätt advokat och advokatbyrå

Att hitta rätt advokat är inte alltid så lätt. Men de flesta advokatbyråer har en bra hemsida där man kan hitta användbar information om deras advokater och deras specialkunskaper.

Juridik är ett omfattande och komplicerat ämne och det är omöjligt för en advokat att vara väl insatt i alla rättsområden. Därför är de flesta advokater specialiserade på endast ett område. Exempel på olika rättsområden är familjerätt, migrationsrätt, fastighetsrätt och brottmål. Men även dessa områden är stora vilket gör att det också finns advokater som bara företräder klienter inom vissa brottmål, som exempelvis narkotikabrott, hedersbrott, våldsbrott, ekobrott etc. Behöver man juridisk hjälp är det därför viktigt att man vänder sig till en advokat med rätt specialkunskaper.

Det händer att advokatbyråer säger nej

De flesta advokater är anslutna till en advokatbyrå och på byråns hemsida brukar man kunna hitta vilka rättsområden de arbetar med. Man brukar även kunna hitta information om erfarenhet och hur många år i yrket advokaterna har, men också annat som kan vara användbart för någon som behöver juridisk hjälp. Att ringa upp en advokatbyrå för en konsultation kostar ingenting. Vid den första kontakten brukar man få beskriva vad man behöver hjälp med. Därefter fattar advokaten och advokatbyrån beslut om de kan åta sig uppdraget. Det händer att advokatbyråer tackar nej. Ofta beror det på att de inte har de kunskaper som krävs. Men det kan också bero på att de redan är uppbokade på flera klienter och känner att de inte har den tid som målet kräver.