Kategorier
Advokat

En våldtäkt är alltid ett brott

Har du eller någon du känner blivit utsatt för våldtäkt är det viktigt att det görs en anmälan till polisen om det. Då finns möjlighet till rättslig hjälp. 

Att tvinga sig på någon i en sexuell handling är att begå ett brott. Oavsett omständigheterna. För att allt ska bli tydligare om vad som gäller när man har sexuellt utbyte har det skapats en ny lag. Med lagen om samtycke kan förhoppningsvis antalet våldtäkter minskas. 

Det ska alltid vara med bådas samtycke som en sexuell handling sker. Att bli en sexuell förbrytare i tidiga år är ingen rolig historia. Se till att din partner verkligen är med på noterna och att du innan även frågar om personen verkar intresserad av att ha ett sexuellt umgänge med dig.  


Hur vet man om det är våldtäkt eller inte? 


Någon som är misstänkt för våldtäkt kan bli utstött ur samhället och lida svåra kval. Det finns de våldtäkter som aldrig anmäls vilket är beklagansvärt då det aldrig kommer att uppdagas. Samtidigt har det faktiskt inträffat att våldtäkt anmäls utan att det förekommit någon sådan. Det händer förhoppningsvis inte så ofta. 

Det är bara offret och gärningsmannen som känner till sanningen. Att det finns ett stort mörkertal när det gäller anmälda våldtäkter vet man idag. Det beror på flera faktorer. Rädsla är en av dem. Det bästa är att gå direkt till polisen och göra en anmälan direkt efter dådet. Då kan det finnas spår kvar som avslöjar gärningsmannen.

Kategorier
Advokat

Skaffa advokathjälp vid bedrägeri

Att bli anklagad för bedrägeri är mycket olustigt. Det är inte bara en attack mot ens ekonomiska tillhörigheter utan också på ens person. Dock är det så att många av misstag begår bedrägeri liknande brott. När det kommer till bedrägeri är det dock viktigt att det finns ett uppsåt och en målinriktad medvetenhet av ens förfarande för att kunna bli dömd. Om du blir anklagad för bedrägeri skall du begära en offentlig försvarare. Du behöver inte acceptera den som du blir tilldelad utan kan själv välja vem du vill ha med dig genom målet. Läs mer om advokathjälp vid bedrägeri

Viktigt med bra advokat

När det kommer till bedrägeri så är straffen relativt hårda med tanke på att man oftast inte tillfogat någon en ren fysisk skada. Det högsta straffet för bedrägeri är 2 år, för grovt bedrägeri är det 6 år. Misshandel har ungefär samma typ av straffskala.

Eftersom det finns en risk att bli dömd till fängelse eller dryga böter bör man ta åtalet på största allvar och försöka få den bästa försvararen möjligt. Det är bra att försöka hitta en advokat som har tidigare erfarenhet av att arbeta med bedrägeri anklagelser.

Advokaten eller juristen som du väljer som försvarare kan sitta med dig på förhör och ge dig bra rådgivning genom hela processen.

Bedrägeri är ett vanligt brott

De brotten som anmäls i störst utsträckning är skadegörelse tätt följt av bedrägeri och inbrott. Det är lätt att förstå ett bedrägeri är ett vanligt brott eftersom det är relativt enkelt att genomföra om man vill. Exempelvis är det ett brott att anmäla vård av barn och sedan arbeta som vanligt. Annonsbedrägeri är ett vanligt brott som i vissa handlar om missar i kommunikationen mellan säljare och köpare. I de flesta fall handlar det om att ena parten kanske varit slarvig men egentligen inte haft uppsåt till ett egentligt bedrägeri.

Kategorier
Advokat

Misstanke om våldtäkt i Göteborg

Våldtäkt är ett område som är mycket allvarligt, men som inte alltid är lätt att specificera och bevisa. Därför finns advokater i Göteborg till hjälp.

Brott är sällan svart eller vitt, och så är det även när det handlar om en våldtäkt. Det händer ofta att offret inte ens själv vet om att man varit med om något som faller under rubriken våldtäkt. Speciellt när det sker i nära relationer, som mellan ett kärlekspar. Eller om offret är så pass ungt att man kanske inte vet var gränsen för sexuella handlingar går.

Men tyvärr är det inte enbart som offer som man kan ha svårighet med definitionen. Det händer att anklagade visar sig vara oskyldiga till det som de anklagats för, och att den som anklagar har tagit fel på person. Eller att man har någon baktanke med anklagelsen.

Våldtäkt med rättslig efterföljd i Göteborg

Det är mycket viktigt att man gör en polisanmälan, om man har en misstanke om våldtäkt. Då kan polisen agera för att direkt anhålla den som man misstänker har utfört våldtäkten. Men som misstänkt för våldtäkt i Göteborg har man också en rätt till rättsligt stöd av en advokat. Därför bör man kontakta en advokat om man blir anhållen.

Vid en våldtäkt har båda parter, såväl offer som misstänkt förövare, varsin advokat till sin hjälp. Det handlar om att man ska kunna förmedla allt som är av vikt för rättens bedömning, samt att man ska kunna få en tolkning av allt som sker.

Kategorier
Advokat

En LVU advokat hjälper dig när ditt barn blir omhändertaget

Om du har fått ditt barn omhändertaget av socialtjänsten behöver du inte vara ensam. Du har rätt att anlita en LVU advokat som hjälper dig i Förvaltningsrätten.

När socialtjänsten gjort en utredning och kommit fram till att det finns grunder att ansöka om tvångsvård enligt LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, startar en process om är reglerad i lagen.

Processen innebär att socialnämnden ansöker om LVU avseende barnet hos Förvaltningsrätten. Om barnet bedöms fara akut illa kan ett omedelbart LVU göras som innebär att barnet hämtas samma dag och placeras i ett jourhem eller HVB-hem.

En LVU advokat för din talan i Förvaltningsrätten

När ansökan från socialnämnden kommit in till Förvaltningsrätten blir det alltid en förhandling där alla parter hörs. LVU-advokaten har då gått igenom utredningen och alla handlingar i ärendet och är väl insatt i situationen. LVU-advokaten kommer under förhandlingen att framföra ditt ställningstagande till tvångsvården. Vidare kommer LVU-advokaten att ta upp olika saker i utredningen som hen anser till exempel vara felaktiga.

I LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, finns det även reglerat att barnet har rätt till sin egen LVU-advokat. Det innebär att barnets intresse tillvaratas av en annan advokat än den du har. Det är inte ovanligt att barnets advokat har en annan uppfattning än förälderns. När det handlar om barnmisshandel, bristande omsorg, vanvård och föräldrars missbruk eller psykiska ohälsa är det av största vikt att barnets behov kommer först.

Kategorier
Advokat

Hitta rätt advokat och advokatbyrå

Att hitta rätt advokat är inte alltid så lätt. Men de flesta advokatbyråer har en bra hemsida där man kan hitta användbar information om deras advokater och deras specialkunskaper.

Juridik är ett omfattande och komplicerat ämne och det är omöjligt för en advokat att vara väl insatt i alla rättsområden. Därför är de flesta advokater specialiserade på endast ett område. Exempel på olika rättsområden är familjerätt, migrationsrätt, fastighetsrätt och brottmål. Men även dessa områden är stora vilket gör att det också finns advokater som bara företräder klienter inom vissa brottmål, som exempelvis narkotikabrott, hedersbrott, våldsbrott, ekobrott etc. Behöver man juridisk hjälp är det därför viktigt att man vänder sig till en advokat med rätt specialkunskaper.

Det händer att advokatbyråer säger nej

De flesta advokater är anslutna till en advokatbyrå och på byråns hemsida brukar man kunna hitta vilka rättsområden de arbetar med. Man brukar även kunna hitta information om erfarenhet och hur många år i yrket advokaterna har, men också annat som kan vara användbart för någon som behöver juridisk hjälp. Att ringa upp en advokatbyrå för en konsultation kostar ingenting. Vid den första kontakten brukar man få beskriva vad man behöver hjälp med. Därefter fattar advokaten och advokatbyrån beslut om de kan åta sig uppdraget. Det händer att advokatbyråer tackar nej. Ofta beror det på att de inte har de kunskaper som krävs. Men det kan också bero på att de redan är uppbokade på flera klienter och känner att de inte har den tid som målet kräver.