Kategorier
Advokat

En våldtäkt är alltid ett brott

Har du eller någon du känner blivit utsatt för våldtäkt är det viktigt att det görs en anmälan till polisen om det. Då finns möjlighet till rättslig hjälp. 

Att tvinga sig på någon i en sexuell handling är att begå ett brott. Oavsett omständigheterna. För att allt ska bli tydligare om vad som gäller när man har sexuellt utbyte har det skapats en ny lag. Med lagen om samtycke kan förhoppningsvis antalet våldtäkter minskas. 

Det ska alltid vara med bådas samtycke som en sexuell handling sker. Att bli en sexuell förbrytare i tidiga år är ingen rolig historia. Se till att din partner verkligen är med på noterna och att du innan även frågar om personen verkar intresserad av att ha ett sexuellt umgänge med dig.  


Hur vet man om det är våldtäkt eller inte? 


Någon som är misstänkt för våldtäkt kan bli utstött ur samhället och lida svåra kval. Det finns de våldtäkter som aldrig anmäls vilket är beklagansvärt då det aldrig kommer att uppdagas. Samtidigt har det faktiskt inträffat att våldtäkt anmäls utan att det förekommit någon sådan. Det händer förhoppningsvis inte så ofta. 

Det är bara offret och gärningsmannen som känner till sanningen. Att det finns ett stort mörkertal när det gäller anmälda våldtäkter vet man idag. Det beror på flera faktorer. Rädsla är en av dem. Det bästa är att gå direkt till polisen och göra en anmälan direkt efter dådet. Då kan det finnas spår kvar som avslöjar gärningsmannen.