Kategorier
Advokat

Skaffa advokathjälp vid bedrägeri

Att bli anklagad för bedrägeri är mycket olustigt. Det är inte bara en attack mot ens ekonomiska tillhörigheter utan också på ens person. Dock är det så att många av misstag begår bedrägeri liknande brott. När det kommer till bedrägeri är det dock viktigt att det finns ett uppsåt och en målinriktad medvetenhet av ens förfarande för att kunna bli dömd. Om du blir anklagad för bedrägeri skall du begära en offentlig försvarare. Du behöver inte acceptera den som du blir tilldelad utan kan själv välja vem du vill ha med dig genom målet. Läs mer om advokathjälp vid bedrägeri

Viktigt med bra advokat

När det kommer till bedrägeri så är straffen relativt hårda med tanke på att man oftast inte tillfogat någon en ren fysisk skada. Det högsta straffet för bedrägeri är 2 år, för grovt bedrägeri är det 6 år. Misshandel har ungefär samma typ av straffskala.

Eftersom det finns en risk att bli dömd till fängelse eller dryga böter bör man ta åtalet på största allvar och försöka få den bästa försvararen möjligt. Det är bra att försöka hitta en advokat som har tidigare erfarenhet av att arbeta med bedrägeri anklagelser.

Advokaten eller juristen som du väljer som försvarare kan sitta med dig på förhör och ge dig bra rådgivning genom hela processen.

Bedrägeri är ett vanligt brott

De brotten som anmäls i störst utsträckning är skadegörelse tätt följt av bedrägeri och inbrott. Det är lätt att förstå ett bedrägeri är ett vanligt brott eftersom det är relativt enkelt att genomföra om man vill. Exempelvis är det ett brott att anmäla vård av barn och sedan arbeta som vanligt. Annonsbedrägeri är ett vanligt brott som i vissa handlar om missar i kommunikationen mellan säljare och köpare. I de flesta fall handlar det om att ena parten kanske varit slarvig men egentligen inte haft uppsåt till ett egentligt bedrägeri.