Kategorier
Allmänt

Aktieägaravtal till stöd vid konflikter

Aktiebolagslagen räcker inte till för att lösa konflikter mellan delägare. Om du vill vara trygg som delägare ska du se till att upprätta ett aktieägaravtal.

Du är utbildad kemist och har tagit din doktorsexamen vid ett av våra universitet. Det du inte kan om joner, molekyler och det periodiska systemet är inte värt att veta. I ditt arbete har du utvecklat en metod att utvinna kväve, fosfor och kalium från avloppsvatten. Ämnen som inte ska spolas ut i våra vattendrag men som behövs för att våra växter ska må bra.

För att exploatera din metod har du startat ett aktiebolag som du äger hundra procent. Du har kunnat finansiera patentansökningar med egna medel. Du har också fått in pengar för ditt utvecklingsarbete från några statliga stödorganisationer.

Investerare kräver aktieägaravtal

För att gå vidare med ditt projekt behöver du finansiera produktion och marknadsföring. Du har fått kontakt med några investerare med kapital som gillar dina idéer. De vill gärna gå in som delägare i ditt företag men de kräver att ett aktieägaravtal upprättas. Du tycker först att det låter onödigt komplicerat men inser till slut att det är mer till stöd för dig än för investeraren.

Du anlitar en advokat som ger hjälp med aktieägaravtal. En advokat som kan bolagsfrågor vet att entusiastiska uppfinnare inte sällan blir sittande som liten delägare eller “Svarte Petter” när kapitalbehovet ökar. För att förhindra detta ser advokaten till att lägga in paragrafer så att du som eventuell minoritetsägare inte blir utan inflytande i det bolag du själv är upphovsman till.