Kategorier
Advokat

Misstanke om våldtäkt i Göteborg

Våldtäkt är ett område som är mycket allvarligt, men som inte alltid är lätt att specificera och bevisa. Därför finns advokater i Göteborg till hjälp.

Brott är sällan svart eller vitt, och så är det även när det handlar om en våldtäkt. Det händer ofta att offret inte ens själv vet om att man varit med om något som faller under rubriken våldtäkt. Speciellt när det sker i nära relationer, som mellan ett kärlekspar. Eller om offret är så pass ungt att man kanske inte vet var gränsen för sexuella handlingar går.

Men tyvärr är det inte enbart som offer som man kan ha svårighet med definitionen. Det händer att anklagade visar sig vara oskyldiga till det som de anklagats för, och att den som anklagar har tagit fel på person. Eller att man har någon baktanke med anklagelsen.

Våldtäkt med rättslig efterföljd i Göteborg

Det är mycket viktigt att man gör en polisanmälan, om man har en misstanke om våldtäkt. Då kan polisen agera för att direkt anhålla den som man misstänker har utfört våldtäkten. Men som misstänkt för våldtäkt i Göteborg har man också en rätt till rättsligt stöd av en advokat. Därför bör man kontakta en advokat om man blir anhållen.

Vid en våldtäkt har båda parter, såväl offer som misstänkt förövare, varsin advokat till sin hjälp. Det handlar om att man ska kunna förmedla allt som är av vikt för rättens bedömning, samt att man ska kunna få en tolkning av allt som sker.