Kategorier
Boende

På spaning efter dolda fel i hus

Ingen vill bli lurad, och när du är spekulant på ett hus måste du vara rätt säker på att det är precis så bra som säljaren och mäklaren säger. Anlita en expert på dolda fel i hus innan du köper.

Den snygga fasadbelysningen eller den härliga altanen är sådant som syns direkt. Det är lätt att bli charmad av ett hus som man tittar på. Habegäret vaknar när man ser ett vackert golv eller snygga vitvaror. Men det finns mycket bakom fasaden som man måste hålla koll på som köpare. När du skriver på kontraktet har du i princip godkänt både huset och priset. Det är jobbigt att komma i efterhand och klaga på dolda fel i hus, för det bör du ha synat noga innan du köper.

Anlita en expert på dolda fel i hus

Du sparar dig själv både tid och bekymmer när du anlitar en fastighetsexpert för att kontrollera ditt nya hus. De vet var man ska leta och var felen oftast brukar sitta. Det är inte roligt att upptäcka i efterhand att källaren är vattenskadad, elen felkopplad eller att taket läcker.

Säljaren kanske inte ljuger, men kanske inte berättar hela sanningen om den senaste översvämningen, och kanske inte ens själv vet om alla fel som finns. En privatperson har oftast inte kunskaper för att bedöma sådant heller. Det gäller alltså att inte bli förblindad av en vacker utsikt eller en snygg tapet. Kolla så att det inte finns mögel under altanen eller fukt i väggarna. Läs mer om dolda fel på den här hemsidan: doldafelhus.se

Kategorier
Allmänt

Arvsrätt – kan man blir arvlös?

Det finns lagar som styr hur ett arv ska fördelas när någon dör. Svensk arvsrätt skiljer sig lite från en del andra länder eftersom en så kallad bröstarvinge alltid har rätt till en laglott.

Det finns många ålderdomliga begrepp i den juridiska världen, och det gäller naturligtvis även arvsrätten. Laglott, bröstarvinge och arvslott är inte ord man vanligtvis använder, men för den som arbetar med juridik är det ett klart och tydligt språk.

De svenska lagar som styr arvsrätten säger att man själv får bestämma hur ett arv ska fördelas, men man kan aldrig testamentera bort bröstarvingars rätt till sin laglott. I filmer kan man höra att fadern tagit bort något av sina barn ur sitt testamente och gjort den arvslös, men så kan det aldrig riktigt bli i Sverige.

Felaktigt behandlad? Kontakta en jurist för hjälp med arvsrätt

Det uppstår ofta konflikter vid ett arvskifte. Man kan tycka att den ene fått något som är mer värt eller har större känslomässigt värde än den andre. Särbobarn kan tycka att de har större rätt till ett arv och en sambo kan bli fråntagen det gemensamma hemmet.

Har man några tveksamheter så är det bäst att kontakta en jurist eller advokat som specialiserat sig på arvsrätt. Då får man en skicklig utomstående som kan se över testamente och bodelning.

Det är ingen idé att försöka lösa saken själv, eftersom det ofta är många starka känslor i sammanhanget. Då riskerar man bara att skapa djupa konflikter som kan förstöra för många år framöver. Läs mer om – på denna sida: arvsrätt.nu

Kategorier
Vårdnad

Få hjälp med vårdnadstvisten av kunniga jurister

Det är tyvärr inte ovanligt att det blir problem när föräldrar väljer att gå ifrån varandra. Det slutar inte så bra för alla. Om det leder till vårdnadstvist finns det bra hjälp att få.

Man känner sig ofta väldigt ensam när man går igenom tuffa tider. Många vill inte prata med nära och kära om det, för man inte vill besvära dem. Trots det, är nog de flesta i er närhet glada att hjälpa om de kan. Att gå igenom en vårdnadstvist är långt ifrån något enkelt. Det tar mycket på psyket att kämpa om vad man tror är bäst för sina barn. Vid sin sida kan man ha en duktig advokat som är expert inom familjerätten. De kan hjälpa er igenom hela den tuffa processen. Ibland behöver det heller inte gå så långt som till domstol, om de hinner medla mellan er.

Vad kan hända vid en vårdnadstvist?

Det är helt naturligt att man har en rädsla inför vad som kan komma att hända. Hos familjerätten,och även om det går till domstol, så tar man hänsyn till barnen. I Sverige har barnen rätt till båda sina föräldrar. För att man ska bli fråntagen ett barn ska man vara en väldigt olämplig vårdnadshavare. De gör inget som gör det sämre för er, utan de gör allt för att det ska bli så bra som möjligt. Advokaten ni har kommer hjälpa er att föra er talan för att se till att ni uppnår det ni önskar. Läs mer om vårdnadstvisten på denna hemsida: vårdnadstvist.nu

Kategorier
Okategoriserade

Familjerätt i Helsingborg vid er sida

Barn förgyller ens värld, men gör även livet mycket svårare, som vid ett uppbrott. Kan ni som föräldrar inte alls komma överens så finns det bra hjälp att få hos familjerätten i Helsingborg.

Inget uppbrott är det andra likt. En del avslutar sitt förhållande på ett bra sätt, men för andra funkar det inte alls. Är barn inblandade blir man tvungen att i alla fall kunna kommunicera tillräckligt bra så att barnen får det de har rätt till. Det är dock inte alltid man klarar det på egen hand. Då kan man få bra hjälp av familjerätten. Familjerätten är något som finns i alla kommuner och det är helt frivilligt att vända sig dit. Om du behöver deras hjälp ska du kontakta familjerätten i din egen kommun. De försöker då medla mellan er för att komma fram till en lösning som passar hela familjen.

Familjerätten har kunniga advokater

Hur ett uppbrott ser ut och hur man löser det är olika för alla. För en del räcker det att anlita familjerätten, medan det för andra är besvärligare än så. Om du behöver hjälp kan du söka upp en familjerättsadvokat i Helsingborg. De är experter på frågor som gäller familjerätt och står vid din sida genom hela processen. Det är skönt att ha någon som för ens talan när man är i ett sånt utsatt läge och det handlar om ens barn. För bästa chanserna att lyckas ska du inte tveka, utan ta kontakt så snart som möjligt.

Kategorier
Brottmål

Advokat i Malmö specialiserad på brottmål

Som brottsmisstänkt i Malmö har man ibland rätt till en offentlig försvarare som betalas av staten. Man kan då själv välja vilken brottmålsadvokat man vill ha. Men hur väljer man advokat?

Som brottsmisstänkt har man ofta rätt till en offentlig försvarare om det brott man misstänks för kan leda till minst ett halvt års fängelse. Det innebär att det då är staten som betalar för advokaten. Men fälls man för brottet kan man bli återbetalningsskyldig. Hur stort belopp man då måste betala tillbaka beror på hur stor inkomst man har. Även om det är staten som betalar advokaten har man rätt att själv välja sin försvarare. Då brottmål ofta kan vara komplicerade gäller det att hitta en erfaren brottmålsadvokat. Genom att söka på internet och gå in på olika advokatbyråers hemsidor kan man hitta bra information om olika advokater och deras specialområden.

Kostnaden för att anlita en brottmålsadvokat kan täckas av hemförsäkringen

Även vid mindre brottmål då man inte är berättigad till en offentlig försvarare, kan man ta hjälp av en brottmålsadvokat. Har man en hemförsäkring kan advokatkostnaden ofta täckas av den. Men frikänns man för brottet är det i stället staten som betalar advokatkostnaden.
Att kontakta en advokat och ha inledande samtal och rådgivning ska inte kosta något, utan det är först när advokaten beslutar att åta sig uppdraget som det kostar pengar. Det händer också att advokater tackar nej till uppdrag av olika anledningar, men då kan de ofta i stället rekommendera någon annan.

Kategorier
Okategoriserade

Att få hjälp med familjerätt i Stockholm

Om man hamnar i den situationen att man måste få juridisk hjälp för att reda upp hur en skilsmässa eller vårdnaden om barn blir så bra som möjligt, vänder man sig till familjerätt i Stockholm.

Att arbeta med familjerätt innebär ibland att man kommer in och hjälper till i svåra och känsliga situationer där det finns barn inblandade. Därför vill man som jurist arbeta på ett sätt så att det inte blir för formellt och opersonligt. Man bryr sig verkligen om att det ska bli bra för alla parter.

Söker man hjälp och stöd under en skilsmässa så får man någon på sin sida som lotsar en genom alla de beslut som måste fattas. Man behöver kanske råd och stöd vid bodelningen eller när det gäller umgänget med barnen.

I många fall blir det mycket lättare när man har kontakt med någon som arbetar med familjerätt i Stockholm. Någon som kan alla lagar och regler men som inte är lika känslomässigt berörd.

De som arbetar med familjerätt finns där från start och tills allt är klart

Ju tidigare man tar kontakt med familjerätten desto lättare blir det. Man kan få hjälp att reda ut om det skulle behövas enskild vårdnad för barn och man får råd om hur umgängesrätten ska se ut. Barnen brukar vara den svåraste biten att lösa eftersom båda föräldrarna oftast har starka känslomässiga band till sina barn.

Att få saklig hjälp i sådana situationer kan därför göra det hela lättare och man känner sig inte så ensam.

Kategorier
Vårdnad

Bor du i Dalarna kan du få hjälp vid en vårdnadstvist

Det är svårt att separera eller skilja sig. Det är inte heller roligt att behöva slåss om vem som ska ha vårdnaden om ett litet eller stort barn. Du kan få hjälp med vårdnadstvist i Dalarna.

Om du skulle vara i en situation att du behöver ta till rättshjälp får att få vårdnaden om ditt barn så vänder du dig med fördel till en advokat som sysslar med familjerätt. De har koll på läget och vet vad de sysslar med. Här kan du få hjälp och stöd genom hela den svåra situationen du befinner dig i. När det handlar om familjer som splittras är det nästan alltid svårt för alla de inblandade.

Det finns alltid jobb för dig som vill arbeta med vårdnadstvist och familjerätt

Om du valt att specialisera dig på familjerätt är det en hel del saker du kan komma i kontakt med. Det kan självklart röra sig just om vårdnadstvister, men det kan även handla om alla saker runt omkring det ärendet. En sak föräldrarna träter om kan vara vem av dem barnet ska bo hos. En annan kan vara själva vårdnaden.

Det är ibland så att man beslutar sig för att ha gemensam vårdnad och i en del fall när det är så infekterat att barnet kommer till skada kan det istället handla om ensam vårdnad. Det betyder i princip att det bara är den ena föräldern som tar alla viktiga beslut som gäller barnets väl och ve. Läs mer om vårdnadstvist på denna sajt: vårdnadstvistdalarna.se

Kategorier
Advokat

Hitta rätt advokat och advokatbyrå

Att hitta rätt advokat är inte alltid så lätt. Men de flesta advokatbyråer har en bra hemsida där man kan hitta användbar information om deras advokater och deras specialkunskaper.

Juridik är ett omfattande och komplicerat ämne och det är omöjligt för en advokat att vara väl insatt i alla rättsområden. Därför är de flesta advokater specialiserade på endast ett område. Exempel på olika rättsområden är familjerätt, migrationsrätt, fastighetsrätt och brottmål. Men även dessa områden är stora vilket gör att det också finns advokater som bara företräder klienter inom vissa brottmål, som exempelvis narkotikabrott, hedersbrott, våldsbrott, ekobrott etc. Behöver man juridisk hjälp är det därför viktigt att man vänder sig till en advokat med rätt specialkunskaper.

Det händer att advokatbyråer säger nej

De flesta advokater är anslutna till en advokatbyrå och på byråns hemsida brukar man kunna hitta vilka rättsområden de arbetar med. Man brukar även kunna hitta information om erfarenhet och hur många år i yrket advokaterna har, men också annat som kan vara användbart för någon som behöver juridisk hjälp. Att ringa upp en advokatbyrå för en konsultation kostar ingenting. Vid den första kontakten brukar man få beskriva vad man behöver hjälp med. Därefter fattar advokaten och advokatbyrån beslut om de kan åta sig uppdraget. Det händer att advokatbyråer tackar nej. Ofta beror det på att de inte har de kunskaper som krävs. Men det kan också bero på att de redan är uppbokade på flera klienter och känner att de inte har den tid som målet kräver.

Kategorier
Vårdnad

Stöd vid vårdnadstvist i Stockholm

När man försökt men ser att det inte går att lösa de dagliga besluten om barnen tillsammans med den andra föräldern kanske det är dags att söka hjälp för att starta en vårdnadstvist i Stockholm.

När man efter en separation inte kan komma överens om de beslut som gäller barnens vardag så är det dags att söka juridisk hjälp. Naturligtvis försöker man först på andra sätt som med samtal och stöd från familjerätten. Om det inte räcker så behövs det ett juridiskt beslut.

För att få ett juridiskt beslut krävs en rättegång som avslutas med en dom. Den domen måste alla sedan rätta sig efter. Men för att påbörja en vårdnadstvist så behöver man ett juridiskt ombud som kan hjälpa till att lämna in en stämningsansökan.

Det första man behöver göra är att ringa en juristfirma som är van vid att hantera vårdnadstvister. Vid det första samtalet får man råd om hur man ska gå vidare och det samtalet är gratis.

Under vårdnadstvisten får man stöd och råd från sitt juridiska ombud

Har man aldrig varit indragen i en juridisk process så kan det vara tungt och besvärligt att hantera allt. Då finns det juridiska ombudet där för att stötta och förklara vad som händer och hur man ska göra.

Om man är rädd för att det ska bli dyrt så behöver man inte oroa sig för det. En vanlig hemförsäkring med rättsskydd täcker mellan 70 och 80 procent av kostnaderna. Har man inte det skyddet så kan man ansöka om att få rättshjälp. Mer om vårdnadstvisten kan du läsa på denna sida: vårdnadstvisterstockholm.se