Kategorier
Brottmål

Advokat i Malmö specialiserad på brottmål

Som brottsmisstänkt i Malmö har man ibland rätt till en offentlig försvarare som betalas av staten. Man kan då själv välja vilken brottmålsadvokat man vill ha. Men hur väljer man advokat?

Som brottsmisstänkt har man ofta rätt till en offentlig försvarare om det brott man misstänks för kan leda till minst ett halvt års fängelse. Det innebär att det då är staten som betalar för advokaten. Men fälls man för brottet kan man bli återbetalningsskyldig. Hur stort belopp man då måste betala tillbaka beror på hur stor inkomst man har. Även om det är staten som betalar advokaten har man rätt att själv välja sin försvarare. Då brottmål ofta kan vara komplicerade gäller det att hitta en erfaren brottmålsadvokat. Genom att söka på internet och gå in på olika advokatbyråers hemsidor kan man hitta bra information om olika advokater och deras specialområden.

Kostnaden för att anlita en brottmålsadvokat kan täckas av hemförsäkringen

Även vid mindre brottmål då man inte är berättigad till en offentlig försvarare, kan man ta hjälp av en brottmålsadvokat. Har man en hemförsäkring kan advokatkostnaden ofta täckas av den. Men frikänns man för brottet är det i stället staten som betalar advokatkostnaden.
Att kontakta en advokat och ha inledande samtal och rådgivning ska inte kosta något, utan det är först när advokaten beslutar att åta sig uppdraget som det kostar pengar. Det händer också att advokater tackar nej till uppdrag av olika anledningar, men då kan de ofta i stället rekommendera någon annan.